บริษัท คิชิโมโต อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คิชิโมโต อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กบินทร์บุรี
บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กบินทร์บุรี
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด ปทุมธานี
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด ปทุมธานี
หมู่บ้าน เพอร์เฟค เพลส 3 รามคำแหง-สุวรรณภูมิ
หมู่บ้าน เพอร์เฟค เพลส 3 รามคำแหง-สุวรรณภูมิ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
บจก. สยามโกลบอล กรุ๊ป ศรีนครินทร์
บจก. สยามโกลบอล กรุ๊ป ศรีนครินทร์